Οδηγός Google Analytics (UA)

Η συλλογή και ανάλυση δεδομένων των επισκεπτών μιας ιστοσελίδας είναι εξαιρετικά σημαντική ειδικά μετά και τις τελευταίες εξελίξεις από την Google αλλά και από το Facebook.

Όπως θα γνωρίζετε οι περισσότεροι η ίδια η Google διαθέτει ένα πολύ χρήσιμο εργαλείο εντελώς δωρεάν μάλιστα, το Google Analytics. Πως όμως παίρνουμε το μαξ που μπορούμε από αυτήν την πλατφόρμα;

Σε αυτό το άρθρο θα δούμε περιγραφικά το τι μπορείτε να δείτε στην πλατφόρμα του Google analytics (Universal), σε άλλο άρθρο θα δούμε για την νέα πλατφόρμα του Google analytics (GA4).

Πέραν των άπειρων δυνατοτήτων που δίνει η Google στην πλατφόρμα υπάρχουν κάποιες ενότητες οι οποίες είναι καλό να γνωρίζουμε ώστε να μπορούμε να έχουμε έναν μπούσουλα γιατί είναι εύκολο να χαθεί κάποιος στα δεδομένα, ειδικά αν είναι νέος στο digital marketing.

Οι κύριες λοιπόν ενότητες/αναφορές δεδομένων είναι η αναφορά για το κοινό, η αναφορά για την απόκτηση του κοινού, η αναφορά για την συμπεριφορά των χρηστών και τέλος η αναφορά για τις μετατροπές.

Πάμε να τις δούμε μία μία λοιπόν ώστε να έχουμε μία γενική εικόνα!

Τι είναι η αναφορά κοινού (audience report) και ποιες κατηγορίες περιλαμβάνει

Η αναφορά κοινού (Audiences report) του Google Analytics περιλαμβάνει το σύνολο των χρηστών που επισκέφτηκαν μια ιστοσελίδα και έναν συνδυασμό ποικίλων χαρακτηριστικών τους που τους ομαδοποιεί. Τα δεδομένα αυτά αντλούνται με τη βοήθεια αντίστοιχων tag (ετικετών κώδικα ανίχνευσης-εντοπισμού χρηστών και ενεργειών τους) που τοποθετούνται στην ιστοσελίδα ή στις ιστοσελίδες ενδιαφέροντος.

Στην αναφορά κοινού περιλαμβάνονται συγκεκριμένες κατηγορίες που ένα μεγάλο τμήμα τους προσδιορίζουν χαρακτηριστικά σχετικά με τους χρήστες. Οι κατηγορίες αυτές είναι οι εξής:

 • Επισκόπηση
 • Ενεργοί χρήστες
 • Αξία χρόνου ζωής
 • Ανάλυση κοόρτης
 • Δημογραφικά στοιχεία
 • Ενδιαφέροντα
 • Γεωγραφικά κριτήρια
 • Συμπεριφορά
 • Τεχνολογία
 • Κινητό
 • Μεταξύ συσκευών
 • Προσαρμογή
 • Συγκριτική αξιολόγηση
 • Ροή χρηστών 

Περιγραφή των κατηγοριών της αναφοράς κοινού

Επισκόπηση

Η κατηγορία αυτή μας δείχνει μία συνολική γενική εικόνα για το ποιοι χρήστες επισκέπτονται την αντίστοιχη ιστοσελίδα ενδιαφέροντος, για την τοποθεσία προέλευσης τους, για το είδος της συσκευής [υπολογιστή γραφείου (desktop), κινητές συσκευές (κινητά,tablets) ] που χρησιμοποιούν για να την επισκεφτούν και για το πόσο χρονικό διάστημα παραμένουν σε αυτήν αντίστοιχα κατά τη διάρκεια μιας περιόδου σύνδεσης.

Ενεργοί χρήστες

Η κατηγορία αυτή μας δίνει το σύνολο των ενεργών επισκεπτών (δηλαδή των χρηστών που έχουν κάνει τουλάχιστον μία περίοδο σύνδεσης στην ιστοσελίδα ενδιαφέροντος) της αντίστοιχης ιστοσελίδας ενδιαφέροντος.

Αξία χρόνου ζωής

Η επιλογή αυτή μας δείχνει την αξία που αποφέρουν οι χρήστες στην εκάστοτε επιχείρηση με βάση την απόδοση κατά τη διάρκεια του χρόνου ζωής.

Ανάλυση κοόρτης

Η κατηγορία αυτή μας δείχνει τη συμπεριφορά των κοόρτων, δηλαδή των ομάδων χρηστών της ιστοσελίδας που μοιράζονται ένα κοινό χαρακτηριστικό σε μια συγκεκριμένη χρονική περίοδο.

Δημογραφικά στοιχεία (που περιλαμβάνουν επισκόπηση, ηλικία και φύλο)

Η αναφορά αυτή μας πληροφορεί για τον αριθμό των επισκεπτών της ιστοσελίδας ενδιαφέροντος ταξινομημένων ανά ηλικία και φύλο.

Ενδιαφέροντα

Στην αναφορά αυτή εμφανίζονται συγκεντρωτικά τα ενδιαφέροντα των χρηστών που έχουν επισκεφτεί την ιστοσελίδα και τα οποία κατανέμονται σε τρεις επιμέρους αναφορές. Αυτές είναι:οι κατηγορίες συνάφειας, που δείχνει για ποια θέματα ενδιαφέροντος αναζητούν πληροφορίες οι αντίστοιχοι επισκέπτες της ιστοσελίδας, τα τμήματα εντός της αγοράς που παρουσιάζει σε ποια θέματα ενδιαφέροντος είναι πιο πιθανό να πραγματοποιήσουν αγορά σε προϊόντα ή υπηρεσίες οι αντίστοιχοι επισκέπτες της ιστοσελίδας και οι άλλες κατηγορίες, που δείχνει για ποια άλλα θέματα ενδιαφέρεται το αντίστοιχο τμήμα των επισκεπτών της ιστοσελίδας.

Γεωγραφικά κριτήρια (που περιλαμβάνουν γλώσσα και τοποθεσία)

Η κατηγορία αυτή μας δείχνει την γλώσσα και την τοποθεσία (χώρα, πολιτεία, πόλη) των επισκεπτών της ιστοσελίδας.

Συμπεριφορά

Η επιλογή αυτή μας απεικονίζει τα δεδομένα των επισκεπτών της ιστοσελίδας βάσει ορισμένων κριτηρίων όπως είναι νέοι ή επανερχόμενοι χρήστες της ιστοσελίδας, της συχνότητας και προσφατότητας επισκεψιμότητας και ορισμένων χαρακτηριστικών αλληλεπίδρασης των χρηστών με την ιστοσελίδα που είναι η διάρκεια παραμονής στην ιστοσελίδα (δηλαδή πόσο διαρκεί η αντίστοιχη περίοδος σύνδεσης), ο αριθμός σελίδων που επισκέφτηκαν στο αντίστοιχο site ενδιαφέροντος, η ποιότητα περιόδου σύνδεσης (που δείχνει με βάση κλίμακα την πιθανότητα αγοράς στις διάφορες περιόδους σύνδεσης) και η πιθανότητα μετατροπής σε αντίστοιχα εύρη ποσοστών(που έχει θέσει η εκάστοτε επιχείρηση ανάλογα με τους στόχους της όπως αγορά κλπ.) των επισκεπτών της ιστοσελίδας.

Τεχνολογία

Η αναφορά αυτή μας δείχνει ποια προγράμματα περιήγησης (browsers) και λειτουργικά συστήματα καθώς και το δίκτυο (Internet Service Provider) που έχουν χρησιμοποιήσει οι επισκέπτες της ιστοσελίδας.

Κινητό

Η κατηγορία αυτή μας δείχνει το είδος της συσκευής (desktop, κινητό ή tablet) (στην επιλογή Επισκόπηση) καθώς και το είδος της κινητής συσκευής (στην επιλογή Συσκευές) που χρησιμοποιούν οι επισκέπτες της ιστοσελίδας.

Μεταξύ συσκευών

Η αναφορά αυτή μας παρουσιάζει δεδομένα από διαφορετικές περιόδους σύνδεσης σε διαφορετικές συσκευές αντίστοιχα των χρηστών που επισκέφτηκαν την ιστοσελίδα με στόχο τον εντοπισμό αντίστοιχων ενεργειών όλων των περιηγήσεων του χρήστη.

Προσαρμογή

Η επιλογή αυτή (που αποτελείται από τις υποκατηγορίες Προσαρμοσμένες μεταβλητές και καθορισμένο από το χρήστη) δίνει τη δυνατότητα χρήσης προσαρμοσμένων μεταβλητών για τον πιο ακριβή εντοπισμό ομάδων επισκεπτών της ιστοσελίδας που ικανοποιούν αντίστοιχα χαρακτηριστικά.

Συγκριτική αξιολόγηση

Η αναφορά αυτή πραγματοποιεί σύγκριση των δεδομένων που αφορούν τη δραστηριότητα των χρηστών στην αντίστοιχη ιστοσελίδα της εκάστοτε επιχείρησης με συγκεντρωτικά δεδομένα άλλων επιχειρήσεων που υπάγονται στον ίδιο κλάδο με την επιχείρηση ενδιαφέροντος.

Ροή χρηστών

Η αναφορά “Ροή χρηστών” είναι μια γραφική αναπαράσταση όλων των διαδρομών που ακολούθησαν οι χρήστες στην ιστοσελίδα της αντίστοιχης επιχείρησης, από την πηγή προέλευσης, κατόπιν μέσω των διαφόρων σελίδων, έως και τα σημεία των διαδρομών όπου πραγματοποίησαν έξοδο από την αντίστοιχη ιστοσελίδα.

Γιατί υπάρχουν οι συγκεκριμένες κατηγορίες και ποια είναι η αξία τους

Επισκόπηση

Ο λόγος που υπάρχει είναι για να δίνει συγκεντρωτικά χαρακτηριστικά των χρηστών που επισκέφτηκαν την ιστοσελίδα (γλώσσα, τοποθεσία, είδος συσκευής, χρόνος παραμονής στην ιστοσελίδα). Έτσι τα δεδομένα αυτά βοηθούν για την εξαγωγή κάποιων γενικών συμπερασμάτων.

Ενεργοί χρήστες

Οι ενεργοί χρήστες ως αναφορά δεδομένων είναι σημαντικοί επειδή παράγουν έσοδα για την εκάστοτε επιχείρηση. Η αξία τους έγκειται στο ότι βοηθούν στην κατανόηση του βαθμού διατήρησης των επισκεπτών της ιστοσελίδας διότι δείχνουν πόσο συχνά οι επισκέπτες της αντίστοιχης ιστοσελίδας επανέρχονται σε αυτήν σε μια συγκεκριμένη χρονική περίοδο.

Αξία χρόνου ζωής

Η αξία χρόνου ζωής παρέχει εκτίμηση της αξίας των χρηστών της ιστοσελίδας βοηθώντας στη λήψη μελλοντικών αποφάσεων της επιχείρησης για να βελτιώσει την αποδοτικότητα της ιστοσελίδας και κατ’επέκταση να βελτιστοποιήσει το κέρδος της.

Βοηθά την επιχείρηση να διαβεβαιώσει ότι έχει τους πιο αποδοτικούς επισκέπτες στην ιστοσελίδα της.

Ανάλυση κοόρτης

Η αναφορά αυτή παρέχει πολύ χρήσιμα δεδομένα σχετικά με τη διατήρηση των χρηστών που επισκέπτονται την ιστοσελίδα της εκάστοτε επιχείρησης σε μια συγκεκριμένη χρονική περίοδο καθώς μπορεί να αναλυθεί η συμπεριφορά τους.

Μέσα από τη σύγκριση διαφορετικών ομάδων χρηστών που επισκέφτηκαν την ιστοσελίδα, μπορούν να βγουν συμπεράσματα για τις τάσεις που παρουσιάζουν οι χρήστες και να εντοπιστούν ποιες αλλαγές στη συμπεριφορά των χρηστών οδηγούν σε διαφορετικά αποτελέσματα.

Δημογραφικά στοιχεία 

Τα δημογραφικά στοιχεία υπάρχουν στην αναφορά κοινού για την καλύτερη κατανόηση συγκεκριμένων χαρακτηριστικών των επισκεπτών της ιστοσελίδας της επιχείρησης (που είναι η ηλικία και το φύλο).

Μέσα από αυτά τα δεδομένα μπορεί να ακολουθηθεί στρατηγική μάρκετινγκ της επιχείρησης που να αυξάνει την επισκεψιμότητα από χρήστες στο site της των οποίων τα χαρακτηριστικά τους δείχνουν πιο πιθανό το ενδεχόμενο μετατροπής τους (αγορά κλπ. ανάλογα με τον στόχο της επιχείρησης).

Ενδιαφέροντα

Η κατηγορία “Ενδιαφέροντα” είναι σημαντικό να υπάρχει στην αναφορά του κοινού γιατί παρουσιάζει δεδομένα για θέματα ενδιαφέροντος των χρηστών που επισκέφτηκαν την ιστοσελίδα της αντίστοιχης επιχείρησης είτε σε επίπεδο πληροφόρησης είτε σε επίπεδο πρόθεσης αγοράς.

Έτσι δίνεται μια καλύτερη εικόνα στην επιχείρηση για την ομάδα χρηστών που εκτιμάται ότι θα κινηθούν σε ενέργεια μετατροπής (conversion) στην αντίστοιχη ιστοσελίδα της. 

Γεωγραφικά κριτήρια

Η ύπαρξη της αναφοράς αυτής είναι σημαντική γιατί δίνει τη δυνατότητα ταξινόμησης και σύγκρισης δεδομένων από διαφορετικές γλωσσικές ομάδες χρηστών που έχουν επισκεφτεί την αντίστοιχη ιστοσελίδα και από διαφορετικές τοποθεσίες προέλευσης.

Έτσι μπορούν να προκύψουν συμπεράσματα για το ποιες ομάδες χρηστών αποφέρουν περισσότερη αξία στην επιχείρηση μέσω της επισκεψιμότητας τους.

Συμπεριφορά 

Η ύπαρξη αυτών των δεδομένων αυτών είναι πολύ σημαντική γιατί πληροφορεί μια επιχείρηση για τη δραστηριότητα των επισκεπτών της ιστοσελίδας της. Έτσι, η επιχείρηση μπορεί με την ανάλυση αυτών των στοιχείων να εκτιμήσει κατά πόσο μελλοντικά θα ικανοποιηθούν οι στόχοι που έχει θέσει (αγορά προϊόντων κλπ.)

Τεχνολογία

Είναι πολύ σημαντικό να υπάρχει αυτή η κατηγορία γιατί δίνει μια εικόνα στην επιχείρηση για το ποιους περιηγητές (browsers) χρησιμοποιούν περισσότερο οι επισκέπτες της ιστοσελίδας της. Έτσι, μπορεί να επιβεβαιώνει η επιχείρηση αν το site της εμφανίζεται κατάλληλα στους αντίστοιχους πιο δημοφιλείς περιηγητές μειώνοντας το ποσοστό εγκατάλειψης της ιστοσελίδας (bounce rate).

Κινητό

Η αναφορά αυτή είναι πολύ ουσιώδης καθώς παρουσιάζει δεδομένα που σχετίζονται με το ποιες συσκευές (desktop, κινητό, tablet) χρησιμοποιούν οι επισκέπτες της ιστοσελίδας της επιχείρησης δίνοντας έτσι τη δυνατότητα στην επιχείρηση να εκτιμήσει αν θα έχει θετικό αντίκτυπο στη συνολική απόδοση η κατάλληλη προσαρμογή εμφάνισης (responsive version) της ιστοσελίδας σε κινητές συσκευές.

Μεταξύ συσκευών

Είναι πολύ σημαντικό να υπάρχει αυτή η επιλογή γιατί παρέχει όλα τα απαραίτητα εργαλεία για την σύνδεση και οργάνωση δεδομένων σχετικά με την επισκεψιμότητα των χρηστών της ιστοσελίδας από διαφορετικές συσκευές. Συνεπώς, μέσα από την ανάλυση των στοιχείων δίνεται μια εικόνα της πορείας των ενεργειών των χρηστών σε κάθε βήμα της διαδικασίας μετατροπής (που ορίζεται ανάλογα με το στόχο που έχει θέσει η εκάστοτε επιχείρηση).

Προσαρμογή 

Με την κατηγορία αυτή μπορούν να προσαρμοστούν μεταβλητές που να ομαδοποιούν τους χρήστες με βάση τη συνολική συμπεριφορά τους στην ιστοσελίδα. Έτσι, η επιχείρηση έχει μια πιο οργανωμένη εικόνα των χρηστών και κρίνει ποια ομάδα ή ποιες ομάδες συμβάλλουν στη συνολική απόδοση της.

Συγκριτική αξιολόγηση

Η αναφορά αυτή παρέχει πολύτιμα στοιχεία σχετικά με το περιβάλλον στο οποίο δραστηριοποιείται η εκάστοτε επιχείρηση. Συνεπώς, βοηθά στο να θέσει η επιχείρηση ουσιώδεις στόχους, στο να ενημερωθεί περισσότερο για τις τάσεις που παρουσιάζονται στον κλάδο της καθώς και στο να μάθει πώς κυμαίνεται η απόδοση της σε σχέση με τον ανταγωνισμό.

Ροή χρηστών

Η επιλογή αυτή δίνει εικόνα των όγκων επισκεψιμότητας των χρηστών της ιστοσελίδας από διάφορες πηγές δίνοντας στην επιχείρηση τη δυνατότητα να αντιμετωπίσει τυχόν προβλήματα σχετικά με την αποτελεσματικότητα του site της. 

Συμπεράσματα

Λαμβάνοντας υπόψη όλες τις αναφορές δεδομένων (που εντάσσονται στην αναφορά κοινού) που μπορεί να έχει διαθέσιμες μια επιχείρηση σχετικά με τη δραστηριοποίηση των χρηστών στην ιστοσελίδα της συμπεραίνουμε ότι όλες αυτές οι κατηγορίες στοιχείων αποτελούν ένα πολύτιμο εργαλείο για να έχει τη δυνατότητα η επιχείρηση να αξιολογεί την απόδοση της με βάση τους στόχους που έχει θέσει. 

Τι είναι η αναφορά απόκτησης και ποιες κατηγορίες περιλαμβάνει

Η αναφορά απόκτησης (Acquisition report) του Google Analytics περιλαμβάνει όλες τις πηγές επισκεψιμότητας των χρηστών της ιστοσελίδας της επιχείρησης. Όλα αυτά τα δεδομένα αντλούνται με τη βοήθεια utm parameters (που είναι τμήματα κειμένου που εντάσσονται στα URL των αντίστοιχων σελίδων που ιχνηλατούνται με το κλικ των χρηστών σε αυτά).

Η αναφορά απόκτησης περιλαμβάνει συγκεκριμένες κατηγορίες που αφορούν την προέλευση των επισκεπτών της ιστοσελίδας και οι οποίες είναι οι εξής:

 • Επισκόπηση
 • Σύνολο επισκεψιμότητας
 • Google Ads
 • Search Console
 • Κοινωνικά δίκτυα
 • Καμπάνιες

Περιγραφή των κατηγοριών της αναφοράς απόκτησης

Επισκόπηση

Η επιλογή αυτή παρουσιάζει τα εξής δεδομένα για τους επισκέπτες της ιστοσελίδας της επιχείρησης:

 • Από ποια κανάλια (πηγές) έχουν προέλθει οι περισσότεροι επισκέπτες της ιστοσελίδας της επιχείρησης
 • Σελίδες που επισκέφτηκαν οι χρήστες ανά περίοδο σύνδεσης συνολικά κατά μέσο όρο, μέση διάρκεια περιόδου σύνδεσης και ποσοστό εγκατάλειψης της ιστοσελίδας (bounce rate) συνολικά και ανά κανάλι επισκεψιμότητας.
 • Τον αριθμό των συναλλαγών (δηλαδή ολοκληρωμένων αγορών προϊόντων) συνολικά και το ποσοστό μετατροπών (δηλαδή αγορών) ηλεκτρονικού εμπορίου συνολικά και ανά κανάλι επισκεψιμότητας (εφόσον έχει οριστεί ως στόχος της επιχείρησης η αγορά προϊόντων [μετατροπή (conversion) ] από τους χρήστες )

Σύνολο επισκεψιμότητας

Η αναφορά “Σύνολο επισκεψιμότητας” (που περιλαμβάνει τις υποκατηγορίες Κανάλια, Δενδροειδείς χάρτες, Πηγή/Μέσο, Παραπομπές) δίνει μία συνολική εικόνα δεδομένων από όπου αντλούνται πληροφορίες σχετικά με το ποια κανάλια επισκεψιμότητας έφεραν τους περισσότερους επισκέπτες στην ιστοσελίδα της επιχείρησης (οι πληροφορίες αυτές βρίσκονται στην υποκατηγορία Κανάλια). Ακόμη, η υποκατηγορία Δενδροειδείς χάρτες αναπαριστά δεδομένα σχετικά με κανάλια επισκεψιμότητας με τη μορφή τετραγώνων όπου το μέγεθος και το χρώμα αντιστοιχούν σε μεγαλύτερη μέτρηση σχετικά με τη μεταβλητή που έχουμε ορίσει. Η αναφορά Πηγή/Μέσο δίνει πιο αναλυτικές πληροφορίες για τις ακριβείς πηγές (κανάλια) που έφεραν την επισκεψιμότητα στο site της επιχείρησης όπως η επίσκεψη της ιστοσελίδας της επιχείρησης από τους χρήστες μέσα από τα οργανικά αποτελέσματα σε σχετική αναζήτηση που πραγματοποίησαν στη μηχανή αναζήτησης της Google κλπ. Οι παραπομπές (referrals) δείχνουν στην εκάστοτε επιχείρηση ποιες ιστοσελίδες έφεραν επισκεψιμότητα στην ιστοσελίδα της μέσα από αντίστοιχο σύνδεσμο (link) που επέλεξαν οι χρήστες.

Google Ads

Με την αναφορά αυτή γίνεται σύνδεση του λογαριασμού Google Ads της επιχείρησης με το Google Analytics (η αναφορά επομένως εντάσσεται στη συνολική αναφορά του Google Analytics). Με αυτόν τον τρόπο έχει τη δυνατότητα η επιχείρηση να παρακολουθεί πόσο αποδίδουν οι διαφημίσεις της πληρωμένης αναζήτησης στο Google (paid search) στην επισκεψιμότητα της ιστοσελίδας της. Στην αναφορά περιλαμβάνονται οι εξής υποκατηγορίες (αναφορές): Λογαριασμοί, Καμπάνιες, Δενδροειδείς χάρτες, Σύνδεσμοι ιστότοπου, Προσαρμογές προσφορών, Λέξεις-κλειδιά, Ερωτήματα αναζήτησης, Ώρα της ημέρας, Τελικά URL, Στόχευση προβολής, Καμπάνιες βίντεο και Καμπάνιες αγορών. Στην αναφορά “Λογαριασμοί” παρακολουθείται η απόδοση καθενός από τους λογαριασμούς Google Ads της επιχείρησης που συνδέθηκαν στο Google Analytics. Η αναφορά “Καμπάνιες” παρουσιάζει δεδομένα που σχετίζονται με την απόδοση των καμπανιών Google Search Ads της επιχείρησης που φέρνουν την επισκεψιμότητα στο site της. Η κατηγορία “Δενδροειδείς χάρτες” περιλαμβάνει (όπως και όλες οι αναφορές στο Google Ads) τόσο μετρήσεις για Google Ads [όπως κλικς και κόστος ανά κλικ(CPC)] όσο και μετρήσεις του Google Analytics [όπως ποσοστό εγκατάλειψης (Bounce Rate) και έσοδα(Revenue)]. Ακόμη, αναπαριστά τα δεδομένα με τη μορφή ορθογωνίων όπου το μέγεθος και το χρώμα αναπαριστά διαφορετικές μετρήσεις. Στην αναφορά “Σύνδεσμοι ιστότοπου” παρουσιάζονται δεδομένα σχετικά με την απόδοση κάθε sitelink [σύνδεσμοι του ιστότοπου της επιχείρησης που βρίσκονται στις διαφημίσεις της (Google Ads) ] στο λογαριασμό Google Ads της επιχείρησης. Η επιλογή “Προσαρμογές προσφορών” δείχνει την απόδοση των Google Ads της επιχείρησης για κάθε προσαρμογή προσφοράς [αύξηση ή μείωση της προσφοράς (bid)] για διάφορες μεταβλητές όπως οι συσκευές που χρησιμοποιούν οι χρήστες, η τοποθεσία τους κλπ. Οι “Λέξεις-κλειδιά” έχουν συγκεντρωτικά δεδομένα σχετικά με την απόδοση των λέξεων-κλειδιών (keywords) των Google ads της επιχείρησης. Στην κατηγορία “Ερωτήματα αναζήτησης” παρουσιάζει τις ερωτήσεις αναζήτησης των χρηστών που οδήγησαν στην εμφάνιση των Google ads της επιχείρησης. Η “ Ώρα της ημέρας” δείχνει στην επιχείρηση την απόδοση των διαφημίσεων της (Google Ads) ανά ώρα και μέρα. Η αναφορά “Τελικά URL” παρουσιάζει την απόδοση των τελικών URL των Google Ads της επιχείρησης που οδήγησαν στις σελίδες του ιστότοπου της. Η “Στόχευση προβολής” δείχνει την απόδοση των Google Display διαφημίσεων της επιχείρησης που έφεραν την επισκεψιμότητα στον ιστότοπο της. Η επιλογή “Καμπάνιες βίντεο” παρουσιάζει την απόδοση των TrueView βίντεο διαφημιστικών καμπανιών της επιχείρησης (που έγιναν με Google Ads for Video). Τέλος, η κατηγορία “Καμπάνιες αγορών” δείχνει την απόδοση των Google Shopping ads της επιχείρησης.

Search Console

Η αναφορά αυτή (που χωρίζεται στις υποκατηγορίες Σελίδες προορισμού, Χώρες, Συσκευές και Ερωτήματα) παρουσιάζει δεδομένα σχετικά με την απόδοση της ιστοσελίδας της επιχείρησης μέσω επισκεψιμότητας από οργανικά αποτελέσματα αναζήτησης στη μηχανή αναζήτησης της Google (σύνδεση Google Search Console λογαριασμού με το Google Analytics).

Κοινωνικά δίκτυα

Στην κατηγορία αυτή παρουσιάζονται δεδομένα επισκεψιμότητας στην ιστοσελίδα της επιχείρησης μέσω των κοινωνικών δικτύων (social media) και η συμβολή τους στην απόδοση της.

Καμπάνιες

Η επιλογή αυτή παρουσιάζει δεδομένα απόδοσης από το σύνολο όλων των διαφημιστικών καμπανιών μέσω των οποίων πραγματοποιήθηκε η επισκεψιμότητα στην ιστοσελίδα της επιχείρησης καθώς και όλες τις πληρωμένες και οργανικές λέξεις-κλειδιά που έχουν χρησιμοποιήσει οι επισκέπτες της ιστοσελίδας. Ακόμη, δείχνει ανάλυση κόστους[σύγκριση κόστους-εσόδων και υπολογισμός του έσοδα/κόστη διαφήμισης (ROAS)].

Γιατί υπάρχουν οι συγκεκριμένες κατηγορίες και ποια η αξία τους 

Επισκόπηση

Ο λόγος που υπάρχει είναι για να δίνει κάποια συνοπτικά δεδομένα (επισκεψιμότητα από κανάλια (πηγές), σελίδες επισκεψιμότητας ανά περίοδο σύνδεσης, μέση διάρκεια περιόδου σύνδεσης, ποσοστό εγκατάλειψης από ιστοσελίδα,αριθμός συναλλαγών,ποσοστό μετατροπών ηλεκτρονικού εμπορίου) για την εξαγωγή γενικών συμπερασμάτων.

Σύνολο επισκεψιμότητας

Η ύπαρξη της αναφοράς αυτής είναι πολύ σημαντική γιατί δίνει δεδομένα για όλα τα κανάλια (πηγές) προέλευσης των επισκεπτών της ιστοσελίδας της επιχείρησης (κανάλια, πηγές/μέσα, παραπομπές) δίνοντας έτσι τη δυνατότητα στην επιχείρηση να εκτιμήσει ποια ροή επισκεπτών συμβάλλει στην αποδοτικότητα του ιστότοπου της (βάσει των στόχων που έχει θέσει).

Google Ads

Η κατηγορία αυτή υπάρχει για να παρέχει όλα τα δεδομένα σχετικά την απόδοση όλων των διαφημιστικών καμπανιών στο Google που διαχειρίζεται η επιχείρηση (Google Search Ads, Google Display Ads, Google Video Ads, Google Shopping Ads) που κατευθύνουν την αντίστοιχη συνολική επισκεψιμότητα στην ιστοσελίδα της επιχείρησης. Έτσι, η επιχείρηση μπορεί να κάνει ανάλυση των δεδομένων αυτών και να εκτιμήσει ποιες καμπάνιες αποδίδουν περισσότερο και ποιες λιγότερο ως προς την επίτευξη των στόχων της επιχείρησης. 

Search Console

Είναι πολύ σημαντικό να υπάρχει αυτή η κατηγορία γιατί δίνει δεδομένα σχετικά με την απόδοση της ιστοσελίδας της επιχείρησης μέσω επισκεψιμότητας από οργανικά αποτελέσματα αναζήτησης και πιο ειδικά την απόδοση οργανικών λέξεων-κλειδιών και την απόδοση της σελίδας προορισμού. Κατά αυτόν τον τρόπο μπορεί η επιχείρηση να βγάλει συμπεράσματα για το κατά πόσο αποδίδουν οι σελίδες προορισμού (που βρίσκονται στα οργανικά αποτελέσματα αναζήτησης της Google) του ιστότοπου της επιχείρησης ως προς την επίτευξη των στόχων της.

Κοινωνικά δίκτυα

Η αναφορά “Κοινωνικά δίκτυα” είναι σημαντική γιατί παρουσιάζει όλα τα δεδομένα συγκεντρωτικά σχετικά με το ποια κοινωνικά δίκτυα έφεραν επισκεψιμότητα στην ιστοσελίδα της επιχείρησης καθώς και πόσο αποδοτικά είναι στο σύνολο τους αλλά και χωριστά ως προς την επίτευξη των στόχων της επιχείρησης. Συνεπώς, η επιχείρηση μπορεί να εντοπίσει εκείνα τα κοινωνικά δίκτυα που φέρνουν περισσότερη επισκεψιμότητα και ποια χρήζουν περισσότερης προσοχής λόγω μειωμένης ροής επισκεπτών. Ακόμη, μπορεί να διαπιστωθεί αν η ροή των επισκεπτών της ιστοσελίδας της επιχείρησης από τα κοινωνικά δίκτυα είναι το σωστό στοχευόμενο κοινό [ή αν η προσφορά στα κοινωνικά δίκτυα (στη διαφήμιση) ανταποκρίνεται σε αυτήν της ιστοσελίδας] μέσα από την ανάλυση του χρόνου που αφιερώνουν οι χρήστες στην ιστοσελίδα. Τέλος, μπορεί να γίνει σύγκριση των τμημάτων καινούριων και επανερχόμενων επισκεπτών της ιστοσελίδας.

Καμπάνιες

Δίνει μία συνολική εικόνα όλων των καμπανιών που διαχειρίζεται η επιχείρηση καθώς και την απόδοση τους ως προς την επίτευξη των στόχων της όπως επίσης και μια ανάλυση κόστους. Συνεπώς, μπορεί η επιχείρηση να κάνει μία συγκεντρωτική ανάλυση των δεδομένων για εξαγωγή συμπερασμάτων σχετικά με το ποιες καμπάνιες (όπως επίσης και πηγές/μέσα) είναι πιο αποδοτικές και έτσι να λάβει μελλοντικές αποφάσεις.

Συμπεράσματα 

Λαμβάνοντας υπόψη όλες τις αναφορές δεδομένων (που εντάσσονται στην αναφορά απόκτησης) που μπορεί να έχει διαθέσιμες μια επιχείρηση για να παρακολουθεί την προέλευση των επισκεπτών της ιστοσελίδας της συμπεραίνουμε ότι οι αναφορές αυτές είναι πολύ σημαντικές για την επιχείρηση γιατί μπορεί να διαπιστώσει αν οι ροές επισκεπτών που δέχεται είναι οι κατάλληλες με βάση τους στόχους που έχει θέσει και έτσι να είναι σε θέση να λάβει σημαντικές μελλοντικές αποφάσεις.

Τι είναι η αναφορά συμπεριφοράς και ποιες κατηγορίες περιλαμβάνει

Η αναφορά συμπεριφοράς (Behaviour report) του Google Analytics περιλαμβάνει δεδομένα σχετικά με τη συνολική δραστηριότητα-συμπεριφορά των χρηστών στον ιστότοπο της επιχείρησης από τη σελίδα προορισμού (landing page) μέχρι και τη σελίδα εξόδου όπου οι χρήστες εγκαταλείπουν τον ιστότοπο της επιχείρησης. Όλα αυτά τα δεδομένα συλλέγονται με τη βοήθεια tags (ετικετών κώδικα ανίχνευσης-εντοπισμού χρηστών και ενεργειών τους) που τοποθετούνται στις σελίδες ενδιαφέροντος του ιστότοπου της επιχείρησης.

Στην αναφορά συμπεριφοράς περιλαμβάνονται συγκεκριμένες κατηγορίες που δείχνουν διεξοδικά δεδομένα της συμπεριφοράς των επισκεπτών στην ιστοσελίδα της επιχείρησης και οι οποίες είναι οι εξής:

 • Επισκόπηση
 • Διάγραμμα συμπεριφοράς
 • Περιεχόμενο ιστότοπου
 • Ταχύτητα ιστότοπου
 • Αναζήτηση ιστότοπου
 • Συμβάντα 
 • Πειράματα

Περιγραφή των κατηγοριών της αναφοράς συμπεριφοράς

Επισκόπηση

Η κατηγορία αυτή δείχνει συνοπτικά δεδομένα που περιλαμβάνουν προβολές σελίδας συνολικά και ανά σελίδα, μοναδικές προβολές σελίδας, μέσος χρόνος που αφιερώθηκε από τους επισκέπτες στις σελίδες γενικά του ιστότοπου της επιχείρησης, το ποσοστό εγκατάλειψης (Bounce rate) και το ποσοστό εξόδων των σελίδων του ιστότοπου. Ακόμη, είναι διαθέσιμα και δεδομένα προβολών και για κάθε τίτλο σελίδας του ιστότοπου.

Διάγραμμα συμπεριφοράς

Η αναφορά αυτή παρουσιάζει ένα αναλυτικό διάγραμμα συμπεριφοράς-δραστηριότητας των επισκεπτών του ιστότοπου της επιχείρησης όπου φαίνεται σε ποια σελίδα φτάνουν οι χρήστες στο site (σελίδα προορισμού), σε ποιες άλλες σελίδες μεταβαίνουν από εκεί (interactions) και από ποιες σελίδες πραγματοποιούν έξοδο από τον ιστότοπο (drop-off).

Περιεχόμενο ιστότοπου 

Η επιλογή αυτή δείχνει τη δραστηριότητα των επισκεπτών αναλυτικά σε όλο το περιεχόμενο του ιστότοπου (όλες τις σελίδες του) και χωρίζεται σε 4 επιμέρους κατηγορίες, τις εξής: Όλες οι σελίδες, Αναλυτικές πληροφορίες περιεχομένου, Σελίδες προορισμού και Σελίδες εξόδου. Η κατηγορία “ Όλες οι σελίδες” δείχνει δεδομένα σχετικά με τις σελίδες του ιστότοπου χωριστά [προβολές σελίδας, μοναδικές προβολές σελίδας, μέσος χρόνος που αφιερώθηκε στη σελίδα, αριθμός εισόδων στη σελίδα, το ποσοστό εγκατάλειψης της σελίδας και το ποσοστό εξόδων από τη σελίδα (δηλαδή πόσο συχνά οι χρήστες κάνουν έξοδο από τον ιστότοπο από αυτή τη σελίδα), τιμή σελίδας (που υπολογίζεται με το πηλίκο έσοδα συναλλαγής+συνολική τιμή στόχου)/μοναδικές προβολές σελίδας)]. Η κατηγορία “Αναλυτικές πληροφορίες περιεχομένου” είναι παρόμοια σε δεδομένα με την κατηγορία “ Όλες οι σελίδες” με τη διαφορά ότι στην αναφορά αυτή ομαδοποιούνται οι τομείς σελίδων του ιστότοπου με αντίστοιχα διαφορετικά περιεχόμενα οι οποίοι χωρίζονται στις αντίστοιχες σελίδες του ιστότοπου. Οι “Σελίδες προορισμού” παρουσιάζουν αντίστοιχα παρόμοια δεδομένα για τις σελίδες προορισμού του ιστότοπου της επιχείρησης με την αναφορά “ Όλες οι σελίδες”. Ακόμη, στο σύνολο όλων αυτών των δεδομένων υπάρχουν και δεδομένα σχετικά με τις μετατροπές (συναλλαγές, έσοδα, ποσοστό μετατροπών ηλεκτρονικού εμπορίου). Τέλος, η αναφορά “Σελίδες εξόδου” παρουσιάζουν δεδομένα για τις σελίδες εξόδου του ιστότοπου της επιχείρησης (έξοδοι, προβολές σελίδας, ποσοστό εξόδων).

Ταχύτητα ιστότοπου

Η αναφορά αυτή παρουσιάζει δεδομένα σχετικά με την ταχύτητα (φόρτωσης) του ιστότοπου της επιχείρησης και η οποία χωρίζεται στις εξής κατηγορίες: Επισκόπηση, Χρονισμοί σελίδας, Προτάσεις ταχύτητας και Χρόνοι χρήστη. Η “Επισκόπηση” παρουσιάζει το μέσο χρόνο φόρτωσης σελίδας συνολικά και τους μέσους χρόνους φόρτωσης σελίδας ανά περιηγητή (browser) ανά χώρα και ανά σελίδα χωριστά. Η κατηγορία “Χρονισμοί σελίδας” δείχνει στοιχεία σχετικά με τους μέσους χρόνους φόρτωσης των σελίδων του ιστότοπου της επιχείρησης (σύγκριση των χρόνων αυτών με τον μέσο όρο φόρτωσης του ιστότοπου) καθώς και τις προβολές τους. Η κατηγορία “Προτάσεις ταχύτητας” παρέχει προτάσεις (συστάσεις) ταχύτητας φόρτωσης για τις σελίδες που έχουν μεγάλη ταχύτητα φόρτωσης (φορτώνουν αργά). Τέλος, η κατηγορία “Χρόνοι χρήστη” επιτρέπει στην επιχείρηση (που είναι η κάτοχος του ιστότοπου) να παρακολουθήσει τις χρονικές στιγμές που έγιναν ορισμένα συμβάντα ή οι αλληλεπιδράσεις των χρηστών.

Αναζήτηση ιστότοπου

Η αναφορά αυτή δείχνει δεδομένα σχετικά με την αναζήτηση που κάνουν οι επισκέπτες της ιστοσελίδας της επιχείρησης μέσα στην ίδια τη σελίδα (μέσω μπάρας αναζήτησης). Χωρίζεται στις εξής κατηγορίες: Επισκόπηση, Χρήση, Όροι αναζήτησης και Σελίδες αναζήτησης. Η “Επισκόπηση” δείχνει πόσοι επισκέπτες πραγματοποιούν αναζήτηση μέσα στο site και τους όρους αναζήτησης που χρησιμοποιούν. Η κατηγορία “Χρήση” παρουσιάζει δεδομένα απόκτησης-συμπεριφοράς-μετατροπών (περίοδοι σύνδεσης, ποσοστό εγκατάλειψης, συναλλαγές κλπ.) για επισκέψεις που είχαν ή όχι εσωτερική αναζήτηση στον ιστότοπο. Οι “ Όροι αναζήτησης” δείχνουν τους πιο δημοφιλείς όρους αναζήτησης που χρησιμοποιούν οι επισκέπτες της ιστοσελίδας της επιχείρησης, τον αριθμό φορών που έχουν δει αποτελέσματα αναζητήσεων, τις εξόδους από τον ιστότοπο που έπονται της αναζήτησης, τον χρόνο που ξόδεψαν οι χρήστες στο site (ως αποτέλεσμα αναζήτησης) κ.ά . Τέλος, οι “Σελίδες αναζήτησης” παρουσιάζουν τις συγκεκριμένες σελίδες που αναζήτησαν οι χρήστες στον ιστότοπο της επιχείρησης.

Συμβάντα

Η κατηγορία αυτή απεικονίζει δεδομένα σχετικά με συμβάντα, δηλαδή αλληλεπιδράσεις των επισκεπτών της ιστοσελίδας που δεν απαιτούν φόρτωση μιας σελίδας. Χωρίζεται στις εξής κατηγορίες: Επισκόπηση, Κορυφαία συμβάντα, Σελίδες και Ροή συμβάντων. Η “Επισκόπηση” δείχνει το σύνολο των συμβάντων που πραγματοποιήθηκαν στον ιστότοπο της επιχείρησης από τους χρήστες ανά κατηγορία, ενέργεια και ετικέτα. Τα “Κορυφαία συμβάντα” δείχνει την κατάταξη των συμβάντων ανά αριθμό φορών που συνέβησαν, συνολική τιμή συμβάντος, μέση τιμή συμβάντος κλπ. Οι “Σελίδες” δείχνουν δεδομένα σχετικά με τις σελίδες όπου έγιναν τα συμβάντα (αριθμός συμβάντων, συνολική τιμή συμβάντος, μέση τιμή συμβάντος κλπ.). Τέλος, η κατηγορία “Ροή συμβάντων” απεικονίζει τη ροή των αλληλεπιδράσεων των χρηστών (συμβάντων).

Πειράματα

Η επιλογή αυτή χρησιμοποιεί και δοκιμάζει διαφορετικές παραλλαγές μιας σελίδας του ιστότοπου της επιχείρησης για να παρακολουθήσει την απόδοση τους.

Γιατί υπάρχουν οι συγκεκριμένες κατηγορίες και ποια η αξία τους

Επισκόπηση

Η κατηγορία αυτή υπάρχει για να δίνει μία γενική εικόνα δεδομένων σχετικά με τη δραστηριότητα-συμπεριφορά των χρηστών στις σελίδες του ιστότοπου της επιχείρησης για εξαγωγή κάποιων γενικών συμπερασμάτων.

Διάγραμμα συμπεριφοράς

Το διάγραμμα συμπεριφοράς οπτικοποιεί όλα τα βήματα των επισκεπτών του ιστότοπου της επιχείρησης (όλες τις σελίδες που επισκέφτηκαν) βοηθώντας την επιχείρηση να παρακολουθήσει ποιο περιεχόμενο έχει τραβήξει περισσότερο την προσοχή των χρηστών και να εντοπίσει τυχόν προβλήματα περιεχομένου και χρηστικότητας.

Περιεχόμενο ιστότοπου

Η αναφορά “Περιεχόμενο ιστότοπου” εστιάζει στο περιεχόμενο του site της επιχείρησης και στα δεδομένα επισκεψιμότητας του (σελίδες που έχουν προβάλλει οι χρήστες). Είναι πολύ σημαντικά τα δεδομένα αυτά διότι με την ανάλυση τους η επιχείρηση μπορεί να συμπεράνει πόσο καλά το περιεχόμενο του site ικανοποιεί τους στόχους (που έχει θέσει η επιχείρηση μέσω αυτού).

Ταχύτητα ιστότοπου

Υπάρχει για να δίνει αναλυτικά στοιχεία των μέσων χρόνων φόρτωσης των σελίδων. Τα στοιχεία αυτά είναι πολύ σημαντικά για την επιχείρηση για να γνωρίζει ποιες σελίδες φορτώνουν γρήγορα (μικρός μέσος χρόνος φόρτωσης) και αργά (μεγάλος μέσος χρόνος φόρτωσης) και να προχωρά σε αντίστοιχες ενέργειες βελτίωσης ταχύτητας. Έτσι θα εξασφαλίσει ότι δεν θα χάνει επισκέπτες και πιθανές μετατροπές.

Αναζήτηση ιστότοπου

Η κατηγορία αυτή δείχνει δεδομένα σχετικά με τις αναζητήσεις που πραγματοποίησαν οι χρήστες στην ιστοσελίδα της επιχείρησης βοηθώντας την επιχείρηση να παρακολουθήσει ποιο εύρος χρηστών αξιοποίησε τη λειτουργία αναζήτησης μέσα στην ιστοσελίδα και ποια αποτελέσματα (ποιες σελίδες) αναζήτησης προσέλκυσαν το ενδιαφέρον των χρηστών.

Συμβάντα

Η επιλογή αυτή απεικονίζει δεδομένα σχετικά με το σύνολο όλων των αλληλεπιδράσεων (συμβάντων) των χρηστών στην ιστοσελίδα της επιχείρησης. Αυτό είναι πολύ σημαντικό γιατί μπορεί η επιχείρηση να αξιολογήσει το κατά πόσο τα αντίστοιχα συμβάντα βοηθούν ή ικανοποιούν τους στόχους που έχει θέσει.

Πειράματα 

Η επιλογή αυτή χρησιμοποιείται για δοκιμή των σελίδων (και των παραλλαγών τους) για παρακολούθηση απόδοσης. Έτσι μπορεί να διαπιστωθεί ποια σελίδα είναι πιο αποτελεσματική για τη μετατροπή των επισκεπτών (που ορίζεται ανάλογα με τους στόχους που έχει θέσει η επιχείρηση) με συνέπεια τη βελτίωση της απόδοσης του ιστοτόπου.

Συμπεράσματα

Λαμβάνοντας υπόψη όλες τις αναφορές δεδομένων (που εντάσσονται στην αναφορά συμπεριφοράς) που μπορεί να έχει διαθέσιμες μια επιχείρηση για να παρακολουθεί τη δραστηριότητα-συμπεριφορά των επισκεπτών της ιστοσελίδας της συμπεραίνουμε ότι οι αναφορές αυτές είναι πολύ σημαντικές για την επιχείρηση γιατί μπορεί να αξιολογεί τις ενέργειες των χρηστών στην ιστοσελίδα της ως προς το κατά πόσο βοηθούν ή ικανοποιούν τους στόχους που έχει θέσει. Έτσι, έχει τη δυνατότητα να λαμβάνει βάσει της συνολικής εκτίμησης πολύ σημαντικές αποφάσεις σχετικά με αλλαγές που τυχόν χρειάζονται για τη βελτίωση της απόδοσης.