Τι είναι το CBO στο Facebook/Meta και γιατί σου χρησιμεύει;

Είναι μία έννοια που την έχετε σίγουρα ακούσει. Πρέπει να σταματήσετε 3 λεπτά για να μάθετε τι είναι; Ναι, αξίζει πιστεύω να κάτσετε 3 λεπτά να διαβάσετε για ένα από τα πιο παρεξηγημένα concepts του Faceb…εεμ Meta!

Εισαγωγή

Οι επιχειρήσεις προκειμένου να προωθήσουν τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες τους με απώτερο στόχο την πώληση τους χρησιμοποιούν διάφορα μέσα για τη διαφήμιση τους στο ευρύτερο κοινό. Ένα από αυτά είναι το Facebook. Στην πλατφόρμα αυτή η βελτιστοποίηση της διαχείρισης του μπάτζετ των διαφόρων διαφημιστικών καμπανιών μπορεί είτε να γίνει είτε χειροκίνητα (δηλαδή με τον απόλυτο έλεγχο του χρήστη) είτε αυτόματα μέσα από τη βελτιστοποίηση προϋπολογισμού εκστρατείας (CBO).

Τι είναι CBO;

Η βελτιστοποίηση προϋπολογισμού εκστρατείας (CBO) είναι ένας αλγόριθμος του Facebook που διαχειρίζεται αυτόματα το συνολικό μπάτζετ της καμπάνιας κατανέμοντας τo συνεχώς σε πραγματικό χρόνο στα διαφημιστικά σύνολα (ad sets) με κριτήριο ποια αναμένεται να αποδώσουν βάσει στόχου (δηλαδή σε ποια παρουσιάζονται καλύτερες ευκαιρίες). Η πρόβλεψη αυτή του αλγορίθμου πραγματοποιείται με αξιολόγηση όλων των δεδομένων και μετρήσεων [μετατροπές (conversions), στοχευόμενα κοινά(audience segments) κλπ.] κάθε χρονική στιγμή της καμπάνιας.

Πώς λειτουργεί;  

Αντί να οριστούν ξεχωριστά μπάτζετ για κάθε διαφημιστικό σύνολο, ορίζεται από την αρχή ένα συνολικό διαθέσιμο μπάτζετ της καμπάνιας που είναι είτε σε ημερήσια βάση (daily budget) είτε συνολικά στο χρόνο που θα διαρκέσει η καμπάνια (lifetime budget). Σε διαφημιστικά σύνολα που έχουν χαμηλή ή υψηλή απόδοση, βάσει του στόχου που έχει οριστεί, κατανέμεται αντίστοιχα με το CBO μικρό ή μεγάλο μέρος του συνολικού διαθέσιμου μπάτζετ της καμπάνιας.

Πλεονεκτήματα CBO

Το CBO έχει πολλά πλεονεκτήματα ως αλγόριθμος που είναι τα εξής:

  • Μειώνει το ενδεχόμενο επικάλυψης κοινών (audience overlaps). To CBO έχει τον έλεγχο της διαχείρισης του διαθέσιμου μπάτζετ της καμπάνιας μειώνοντας το ενδεχόμενο επικάλυψης στα στοχευόμενα κοινά που ορίστηκαν στα αντίστοιχα διαφημιστικά σύνολα.
  • Συνεχής βελτιστοποίηση της διαχείρισης του μπάτζετ. Το Facebook έχοντας τον έλεγχο της διαχείρισης του μπάτζετ ξοδεύει τα χρήματα σε διαφημιστικά σύνολα που απευθύνονται στο σωστά στοχευόμενα κοινά.
  • Μείωση σπατάλης χρημάτων σε διαφημίσεις. Το Facebook διαχειρίζεται με βέλτιστο τρόπο το διαθέσιμο μπάτζετ ώστε να ξοδεύονται χρήματα σε διαφημίσεις που παρουσιάζουν ευκαιρίες (στην απόδοση τους) και να μη σπαταλούνται αντίστοιχα σε χαμηλής απόδοσης διαφημίσεις.
  • Το Facebook μέσω του CBO προβάλλει τις ίδιες διαφημίσεις στο ίδιο κοινό πολλαπλές φορές κάνοντας τις διαφημίσεις στην πλατφόρμα πιο ανταγωνιστικές.
  • Γρήγορη ιεράρχηση/κλιμάκωση. Μπορεί κανείς, εφόσον το επιθυμεί, να αυξάνει αργά το διαθέσιμο μπάτζετ καθημερινά και το Facebook με το CBA να το διανέμει ανάλογα στα διαφημιστικά σύνολα.

Μειονεκτήματα CBO

  • Δε δίνεται η ευκαιρία δοκιμής με νέα στοχευόμενα κοινά. Αν προσθέσει κανείς στα ήδη υπάρχοντα διαφημιστικά σύνολα μιας καμπάνιας ένα νέο διαφημιστικό σύνολο με αντίστοιχο στοχευόμενο κοινό το CBO δε θα δαπανήσει χρήματα σε αυτό καθώς θα έχει διαθέσει ήδη το μπάτζετ σε ομάδες διαφημίσεων που αποδίδουν.
  • Δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί βελτιστοποίηση στη διαχείριση του μπάτζετ της καμπάνιας χειροκίνητα.

Καλύτερες πρακτικές για το CBO

Υπάρχουν ορισμένα ενδεικτικά στοιχεία που βοηθούν στην καλύτερη χρήση του CBO που είναι τα εξής:

  • Ορισμός μεγάλων στοχευόμενων κοινών. Ο αλγόριθμος του Facebook πραγματοποιεί καλύτερη βελτιστοποίηση στη διαχείριση του μπάτζετ όταν επεξεργάζεται περισσότερα δεδομένα.
  • Αποφυγή παύσης και συνέχισης των διαφημίσεων στα διαφημιστικά σύνολα. Η παύση ενός διαφημιστικού συνόλου για προβολή οδηγεί το CBO στο να κατανείμει το μπάτζετ σε άλλα ενεργά διαφημιστικά σύνολα (καθώς ο αλγόριθμος κάνει διαχείριση μόνο σε ενεργές διαφημίσεις). Η μακρόχρονη απενεργοποιημένη κατάσταση των διαφημίσεων οδηγεί στην αδυναμία επανέναρξης τους καθώς όλο το μπάτζετ έχει κατανεμηθεί στις υπόλοιπες ενεργές διαφημίσεις.  

Συμπεράσματα

Μέσα από το CBO που παρέχει η πλατφόρμα του Facebook μπορούν οι επιχειρήσεις να εξοικονομούν χρόνο και χρήματα εξασφαλίζοντας την βέλτιστη απόδοση των διαφημίσεων τους με συνέπεια την μεγιστοποίηση του κέρδους τους.