Προσφορά για το simpleshop.gr | V-media | Agency

Προσφορά για το simpleshop.gr

Συντάχθηκε από τον Ε. Μηντζιώρη: V-media

Πλεονεκτήματα διαφήμισης στο Google-Facebook (Instagram):

 • Άμεση συμμετοχή στους “πλειστηριασμούς” των αλγορίθμων
 • Έλεγχος 100% του τι ξοδεύεται και που
 • Επένδυση χρημάτων με βάση τον στόχο και όχι γενικά όπως π.χ. σε παραδοσιακά μέσα τηλεόραση, ραδιόφωνο κλπ.
 • Εκσυγχρονισμένες δυνατότητες στόχευσης
 • Δυνατότητες δυναμικής επαναστόχευσης
 • Δυνατότητα αύξησης κινητικότητας σε φυσικά καταστήματα με έξυπνες αλλά και βασικές εκστρατείες
 • Άμεση πρόσβαση σε δεδομένα χρηστών
 • Άμεσα και μετρήσιμα αποτελέσματα
 • Εύκολη και ξεκάθαρη ανάλυση αποτελεσμάτων
 • Μικρό κόστος συγκριτικά με άλλα μέσα

 

Γιατί προτείνεται η συνεργασία με κάποιον ειδικό:

 • Γίνεται έρευνα και προεργασία με εξεζητημένα εργαλεία που δεν διαθέτει κάποιος αρχάριος/μέσος
 • Αποφεύγονται λάθη που κοστίζουν χρήματα (budget)
 • Οι διαφημίσεις γίνονται μόνο από το Facebook ads manager/Google ads expert mode όπου παρέχονται όλες οι πληροφορίες
 • Δημιουργία εξατομικευμένων μοντέλων εκστρατειών και διαφορετικών διαφημίσεων αντίστοιχα με τους στόχους
 • Βελτιστοποίηση και αλλαγή των μοντέλων τακτικά
 • Υπολογισμός και κατανομή budget αποκλειστικά για επιστροφή επί των διαφημίσεων (ROAS) & επιστροφή επί της επένδυσης (ROI)
 • Σωστή αποκωδικοποίηση των μετρήσιμων αποτελεσμάτων και εννοιών
 • 360 προσέγγιση για την καλύτερη εφαρμογή της στρατηγικής της εταιρείας

 

V-media

Η V-media είναι το αποτέλεσμα 8 χρόνων εμπειρίας μου πάνω στο traditional marketing, το digital marketing και το performance marketing. Από την προώθηση διακρατικών προγραμμάτων όπως αυτό της Ελληνικής φέτας στην Ευρώπη, στον Καναδά και την Αμερική μέχρι τις πωλήσεις σε Microsoft, EA, Amazon κ.α. με την Useberry μέχρι τις πωλήσεις χιλιάδων προιόντων ecommerce στις διαφημιστικές που εργάστηκα. Το πιο σημαντικό όμως από όλα είναι το ανθρώπινο πρόσωπο και οι εξατομικευμένες υπηρεσίες που εγγυώνται ότι οι συνεργάτες παίρνουν πάντα το μάξιμουμ για αυτά που πληρώνουν.

 

Στόχος του Simpleshop

Ο κύριος στόχος είναι η αύξηση των ηλεκτρονικών πωλήσεων κατά βάση και η αύξηση της αναγνωρισιμότητας αλλά και της κινητικότητας.

Υπηρεσίες που προτείνονται για την επίτευξη των στόχων σας:

Μετά από εκτενή έρευνα που πραγματοποιήθηκε και με βάση και το ερωτηματολόγιο που συμπληρώσατε, οι ακόλουθες υπηρεσίες προτείνονται για να βοηθήσουν προς την επίτευξη του στόχου που έχετε θέσει:

GTM συνδέσεις

Όλες οι απαραίτητες συνδέσεις μέσω Google tag manager για να υπάρχει σωστό ecommerce tracking στο Google analytics.

Διαχείριση εκστρατειών και διαφημίσεων στο Facebook

Μηνιαία βελτιστοποίηση των εκστρατειών με βάση την ανάλυση των αποτελεσμάτων, παραγωγή και δημιουργία εικαστικών.

PR ευκαιρίες

Είναι σημαντικό να δίνετε τουλάχιστον τον πρώτο καιρό κάποια χρήματα για έμμεση προβολή σε κάποια ειδησεογραφικά.

Η επένδυσή σας με μια ματιά:

GTM συνδέσεις (εφάπαξ))
€40.00
Διαχείριση εκστρατειών και διαφημίσεων στο Facebook (200/μήνα)
€400.00
Budget διαφημίσεων (300/μήνα)
€600.00
Bonus PR
€0.00

Total: €1040

Αποδοχή Προσφοράς:

Αν είστε έτοιμοι να ξεκινήσετε τη συνεργασία με την V-media κάντε τα παρακάτω απλά βήματα: 1. Μελετήστε την προσφορά 2. Όταν είστε έτοιμοι απλά γράψτε το Ονοματεπώνυμό σας ολογράφως (θα χρησιμοποιηθεί ως ψηφιακή υπογραφή) 3. Πατήστε το κουμπί "Accept" ❛Μετά από πολλές συνεργασίες και αναζητήσεις για την προώθηση της εταιρίας μας επιλέξαμε την V-media. Με την εμπειρία και τις γνώσεις τους κατάφεραν με εμπεριστατωμένες προτάσεις να επιτύχουν την συνεχόμενα αυξανόμενη πορεία της εταιρίας μας στον ψηφιακό κόσμο. Ακούν με προσοχή τις προτάσεις και το όραμα του επιχειρηματία και καταφέρνουν να τα συνδυάσουν με τις κατάλληλες τεχνικές marketing ώστε να αναδείξουν και να εξελίξουν το brand. Για κάθε καμπάνια που οργανώνετε τίθενται ρεαλιστικοί και μετρήσιμοι στόχοι από την αρχή. Παρακολουθείτε στενά κατά την διάρκεια της και γίνονται άμεσα οι κατάλληλες διορθωτικές ενέργειες αν κριθεί απαραίτητο. Προτείνω ανεπιφύλακτα την V-media σε κάθε επιχειρηματία που είτε ξεκινάει τώρα την είσοδο του στον ψηφιακό κόσμο είτε έχει κουραστεί να ακούει μεγάλα λόγια και υποσχέσεις που ποτέ δεν πραγματοποιούνται. ❜ Γιάννης Τ. Loot4kids

Βάλτε ψηφιακή υπογραφή απλά γράφωντας το Ονοματεπώνυμό σας ολογράφως στα λατινικά.

 

Προϋπόθεση της έναρξης συνεργασίας μεταξύ της V-media (Μηντζιώρης Ευάγγελος) , εφεξής αποκαλούμενης για λόγους συντομίας «Ο Ανάδοχος» και του Πελάτη είναι η αποδοχή από τον τελευταίο των παρακάτω γενικών όρων και προϋποθέσεων. Με τη θέση της υπογραφής στο τέλος της προσφοράς  τα συμβαλλόμενα μέρη ρητά αποδέχονται τους παρακάτω όρους και τους θεωρούν δίκαιους και εύλογους.

1.Φύση συνεργασίας:

Ο Ανάδοχος δεν υπόκειται στην εποπτεία ή τον έλεγχο του Πελάτη και δεσμεύεται έναντι του μόνο για την ποιότητα των υπηρεσιών και του έργου που προσφέρει καθώς και για την έγκαιρη ανταπόκριση της στις ανάγκες του πελάτη σύμφωνα με τυχόν δεσμεύσεις όπως αυτές περιγράφονται στην παρούσα.Ο Ανάδοχος επιλέγει μόνος του τον τόπο από τον οποίο θα παρέχει τις υπηρεσίες του. Ομοίως, ο Ανάδοχος επιλέγει ο ίδιος το χρόνο κατά τον οποίο θα παρέχει τις υπηρεσίες του και το οφειλόμενο έργο, δεσμευόμενος μόνο από τυχόν προθεσμίες που συμπεριλαμβάνονται στην παρούσα. Τα μέρη συμφωνούν ρητά ότι η παρούσα σύμβαση δεν αποτελεί ούτε δύναται να ερμηνευθεί ως σύμβαση εξαρτημένης εργασίας, έργου, ανεξαρτήτων υπηρεσιών ή άλλου είδους μεταξύ υπάλληλων ή συνεργατών του ενός μέρους με το άλλο ή σύμβαση παραχώρησης μισθωτού.

2.Καταγγελία Συμβάσεως:

2.1 Η σύμβαση διαφήμισης του Site σας, έχει διάρκεια 2 μήνες, εκτός αν συμφωνηθεί διαφορετικά απ’ τα μέρη. Η αθέτηση των οικονομικών υποχρεώσεων του Πελάτη, όπως αυτές περιγράφονται στην παρούσα, συμφωνείται ρητά πως αποτελεί σπουδαίο λόγο για καταγγελία της συμβάσεως. Η σύμβαση λύεται αυτοδικαίως σε περίπτωση θανάτου ή θέση σε δικαστική συμπαράσταση συμβαλλόμενου μέρους καθώς και σε περίπτωση που συμβαλλόμενο μέρος λυθεί, κηρυχθεί σε πτώχευση ή τεθεί σε ειδική εκκαθάριση ή εκκρεμεί εναντίον του αντίστοιχη αίτηση ή αίτηση διαδικασίας συνδιαλλαγής/εξυγίανσης ή παύσει τις εργασίες της με οιονδήποτε τρόπο. 2.2 Λόγο καταγγελίας αποτελεί η μεταβιβάση ή εκχωρήση από το έτερο μέρος σε τρίτο των υποχρεώσεων ή των δικαίωμα που έχει σύμφωνα με την παρούσα, εκτός αν το έτερο μέρος αποδείξει πως το καταγγέλων μέρος έχει ενημερωθεί και συναινέσει γραπτώς στην εν λόγω μεταβίβαση/ εκχώρηση.

3.Πληροφορίες, τεχνικές προδιαγραφές, δεδομένα και στοιχεία του Πελάτη:

Τα μέρη ρητά συμφωνούν πως η προσήκουσα, ακριβής και έγκαιρη απόδοση από τον Πελάτη στον Ανάδοχο όλων των πληροφοριών, τεχνικών προδιαγραφών, δεδομένων και στοιχείων που απαιτούνται είναι αναγκαία προκειμένου ο Ανάδοχος να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις του δυνάμει της παρούσας. Ως εκ τούτου ο Ανάδοχος δεν ευθύνεται για μη προσήκουσα ή έγκαιρη παροχή υπηρεσίων, έργου και παραδοτέων αν αυτή οφείλεται στην ως άνω αιτία. Σε περίπτωση που ζητηθεί από τον Ανάδοχο να επαναλάβει ή να αναθεωρήσει εν όλω ή εν μέρει την παροχή υπηρεσιών, έργου ή παραδοτέου δυνάμει στοιχείων, τεχνικών προδιαγραφών, πληροφοριών και δεδομένων που του παραδόθηκαν καθυστερημένα ή μη προσηκόντως ή όταν αυτά κατά το χρόνο της αρχικής παράδοσης δεν ήταν ακριβή ή αναθεωρήθηκαν μετά την αρχική τους παράδοση τότε δικαιούται είτε να αρνηθεί να προβεί στην ως άνω παροχή χωρίς η άρνηση του να συνιστά παράβαση των όρων της συμβάσεως ή να απαιτήσει επιπλέον αμοιβή έως 100% αυτής που αντιστοιχεί στην εν λόγω παροχή που πρέπει να επαναληφθεί ή αναθεωρηθεί.

4.Επίπεδο Υπηρεσιών Αναδόχου

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να παρέχει τις υπηρεσίες του με επιμέλεια προσοχή και τεχνική επάρκεια, να επιτελεί το συμφωνηθέν έργο και να εκπονεί τα παραδοτέα σύμφωνα με τους γενικά παραδεδεγμένους τεχνικούς κανόνες και πρότυπα που ισχύουν στην εγχώρια αγορά αναφορικά με ανάλογες υπηρεσίες και έργα.

5.Ανωτέρα Βία

Ο Ανάδοχος δεν ευθύνεται για μη εκπλήρωση των υποχρεώσεων του, εάν αυτή οφείλεται σε λόγους ανωτέρας βίας, όπως αυτή καθορίζεται από την υφιστάμενη νομοθεσία και τη νομολογία των Ελληνικών Δικαστηρίων και για όσο χρόνο διαρκούν οι λόγοι ανωτέρας βίας.

6.Δικαιώματα Διανοητικής Ιδιοκτησίας:

6.1 Δε μεταβιβάζονται  προϋπάρχοντα  δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας του Πελάτη, των οποίων έγινε οποιαδήποτε χρήση ή άλλη αξιοποίηση προς την εκπλήρωση των σκοπών της συμβάσεως από τον Ανάδοχο ή τον Πελάτη ή Τρίτο. 6.2 Ομοίως, δε μεταβιβάζονται δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας που δημιουργήθηκαν από τον Ανάδοχο κατά τη διάρκεια της σύμβασης παρά μόνο παραχωρείται άδεια χρήσης τους αποκλειστικά για τους σκοπούς της παρούσας, η οποία ανακαλείται αυτόματα μετά το πέρας αυτής. Ο ως άνω όρος συμφωνείται ρητά πως αφορά το περιεχόμενο όλων των παραδοτέων και του περιεχόμενου που δημιουργεί ο Ανάδοχος δυνάμει της παρούσας (πχ διαφημιστικές καμπάνιες). 6.3 Τα συμβαλλόμενα μέρη εγγυώνται ότι το περιεχόμενο της παρούσας σύμβασης δεν παραβιάζει και δεν πρόκειται να παραβιάσει στο μέλλον οποιαδήποτε δικαιώματα τρίτων, ενδεικτικά αναφερομένων δικαιωμάτων στο σήμα ή / και στην ευρεσιτεχνία, πνευματικών δικαιωμάτων, συγγενικών δικαιωμάτων, εμπορικών μυστικών κλπ. Ειδικά ο Πελάτης εγγυάται ότι έχει ο ίδιος την κυριότητα ή έχει εξασφαλίσει όλες τις απαραίτητες άδειες για τη χρήση του υλικού που χορηγεί στον Ανάδοχο, και ότι ως προς το υλικό δεν παραβιάζει οποιαδήποτε δικαιώματα τρίτων καθώς και ότι το υλικό δεν προσβάλλει τα χρηστά ήθη ή / και τη δημόσια τάξη. Το ίδιο εγγυάται ο Ανάδοχος ως προς το υλικό που τυχόν χορηγεί ο ίδιος για την εκτέλεση της παρούσας σύμβασης.